ANDERLE JIŘÍ, BESTA PAVEL, BLABOLILOVÁ MARIE, BRÁZDA PAVEL, CZESANÝ JONÁŠ, DAVID JIŘÍ, FRANTA ROMAN, GEBAUER KURT, GRUBER PETR, HÁBL PATRIK,HOFFMEISTEROVÁ XÉNIA , JAKUBÍČKOVÁ ELIŠKA, KINTERA KRIŠTOF, KNAP JAN, LINDOVSKÝ JIŘÍ, MAINER MARTIN, MALEČEK ONDŘEJ, NIKL PETR, PÍSAŘÍK PETR, POLCAR TOMÁŠ, RŮŽIČKA ALEŠ, SAUDEK KÁJA, SPĚVÁČEK JAN, ŠÁROVEC MARTIN, ŠIMERA EVŽEN, ŠPAŇHEL JAKUB, TRABURA ROMAN, VALEČKA JAROSLAV, VÉLA VLADIMÍR, VĚTROVSKÝ VLADIMÍR, ZOUBEK OLBRAM

 

 

 

 

 


 

.


 

 

aktuální výstava

vstup volný

 

XÉNIA HOFFMEISTEROVÁ

Současná česká malířka, narozena 1958 v Trenčíně na Slovensku. V letech 1981 až 1986 studovala na DAMU v Praze (O. Smutný), obor scénické a kostýmní výtvarnictví. Divadelní cítění, velká dávka fantazie a odvahy umožnila její tvorbě široký záběr. Vedle malby, která je jejím hlavním oborem, se věnuje grafice, keramické plastice, tvorbě objektů a vytváření instalací. Tato díla dnes patří mezi nejpoutavější objevy české výtvarné scény posledních let.  Charakteristickým prvkem je reflexe současného světa. Lidské postavy, zvířata, ale i tajemné obludy rozehrávají hru života, všední i nevšední chvíle a někdy až absurdní příběhy. Inspirace každodenností osobních i společenských vztahů vede k úvahám o podobách lidského a přírodního světa, hledání odpovědi na otázky ukryté v temnotách lidských myslí, obavy z budoucnosti, temný strach, který ovládá lidské konání, opuštěnost a pomíjivost. Inspiračním zdrojem je také příroda. Hoffmeisterová ji znázorňuje jako vyšší moc, se zákonitostmi, které nad člověkem určitě zvítězí, například v podobě smrti. Ve svém díle využívá bohatou škálu výrazových prostředků. Od počátku tvorby se objevují prvky satiry, ironie ale i zvláštního druhu lyriky, která je dosažena měkkou modelací fantaskních tvarů a linií. Převládající expresivní složka s čitelným štětcovým rukopisem, výraznou barevností, s důrazem kladeným na detail přináší do obrazu zvláštní napětí. Obrazy vždy překvapí svou originalitou, možnostmi výkladu, tajemnem, ale přitom adresnou symbolikou, odráží tak jedinečný pohled autorky na svět. Tvorba Xénie Hoffmeisterové osobitým způsobem obohacuje světový proud fantazijního expresionismu. Dílo Xénie Hoffmeisterové je zastoupeno mimo jiné v Národní galerii v Sarajevu,  v galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v soukromých sbírkách v České republice, New Yorku, Paříži, Rakousku a Slovensku. Malířka žije a pracuje v Praze.
Michaela Jermanová

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Úvodní slovo k výstavě 2. května 2017

Deníky Xénie Hoffmeisterové

Xénie Hoffmeisterová obrací naši pozornost ke každodennímu světu běžných věcí. Nejedená se ale o pouhé shromáždění artefaktů na plátně, ale spíše o sběratelství, které je cestou k svébytnému deníkovému zápisu, skrze který nabývají všední předměty nových významů. Deník nereflektuje předmětnost věcí, je spíše kontextuální mapou. Předměty tak ožívají v souvislostech, ke kterým odkazují. Skutečnost se tak podle Hoffmeisterové neskládá z jednotlivých faktů, nebo navzájem oddělených předmětů. Svět je spíš pavučinou vztahů. Věc se pak stává uzlem, křižovatkou významů. Podobně o světě uvažuje Martin Heidegger, když hledá podstatu džbánu. Odhaluje ji právě ve škále významů: pohostinnost, družná zábava, a další. Věci, které běžně vnímáme pouze v rovině užívání, tak odhalují samy sebe, pokud je ze světa „věcnosti“ násilně nepřesazujeme do lidského světa. Citlivý přístup Xénie Hoffmeisterové umožňuje nechat takto nevšedně všední věci promluvit.

Ondřej Jerman

 

 

 

 

 

 

 

 

NTAyY2M1Mz