ANDERLE JIŘÍ, BALEJ VILÉM, BESTA PAVEL, BLABOLILOVÁ MARIE, BRÁZDA PAVEL, CZESANÝ JONÁŠ, DAVID JIŘÍ, FRANTA ROMAN, GEBAUER KURT, GRUBER PETR, HÁBL PATRIK, HOFFMEISTEROVÁ XÉNIA, JAKUBÍČKOVÁ ELIŠKA, KINTERA KRIŠTOF, KNAP JAN, LINDOVSKÝ JIŘÍ, MAINER MARTIN, MALEČEK ONDŘEJ, NIKL PETR, PÍSAŘÍK PETR, POLCAR TOMÁŠ, RŮŽIČKA ALEŠ, SAUDEK KÁJA, SPĚVÁČEK JAN, STŘÍŽEK ANTONÍN,ŠÁROVEC MARTIN, ŠIMERA EVŽEN, ŠPAŇHEL JAKUB, TRABURA ROMAN, TYPLT LUBOMÍR, VALEČKA JAROSLAV, VÉLA VLADIMÍR, VĚTROVSKÝ VLADIMÍR.

 

 

 

 

 


 

.


 

 

aktuální výstava

vstup volný

 

VLADIMÍR VĚTROVSKÝ

Současný český malíř, grafik, autor prostorových objektů a soch. Narozen v roce 1977. V letech 1999 až 2001 studoval Divadelní fakultu AMU v Praze, obor scénografie (prof. A. Pražák), v letech 2002 až 2008 AVU v Praze v ateliéru malby (prof. M. Rittstein). Během studií, v roce 2001, absolvoval stáž na AVU v Praze, v ateliéru malby (doc. A. Střížek) a v roce 2006 Hochschule der Bildenden Kunste Dresden v Německu (prof. R. Kerbach). Vladimír Větrovský patří k výrazným osobnostem koloristicko-expresivní linie české malby. Charakteristické pro jeho tvorbu je suverénní, energické, barevné gesto. Odhodlanost a spontaneita v jeho malbě je charakterizována jistými tahy. Východiskem pro jeho obrazy je krajina a pozorování přírody, vnímání jejich barev. Ve svém díle vychází z reality, hledá motivy, elementy plné prostorových a barevných vztahů, klade vrstvy barev na sebe a jejich vzájemným prolínáním zceluje kompozici, vytváří prostor, který získává abstraktní výraz. Krajina je v obrazech přítomna stále, i když v pozměněné rovině. Výsledkem jsou díla, která poskytují divákovi dostatek pocitu volnosti k vlastním snům a představám, odhalují sílu vnitřní svobody, rozvíjejí vnímání a fantazii diváka. Dílo Vladimíra Větrovského je zastoupeno v soukromých sbírkách v České republice, Francii, Německu, Norsku, Itálii, Švýcarsku, USA a Velké Británii. Kovová plastika  Happy people je instalována ve Švýcarsku (Mollis) ve veřejném prostoru. Malíř žije a pracuje střídavě v Čechách a Francii.
Michaela Jermanová

Úvodní slovo kurátora Ondřeje Jermana k výstavě ze dne 8. 1. 2018

Pro Vladimíra Větrovského výstava v Galerii Prostor 228 není premiérou. Od roku 2013, kdy zde své práce představil poprvé, se posunul více k abstraktní formě, vytvořil autonomní vizuální svět, který dál rozvíjí. Krajina, která byla dříve jeho ústředním motivem dodnes zůstává východiskem.

Snad díky tomu nás Větrovského obrazy fascinují hloubkou prostoru, tajemstvím ale i neustálým experimentováním. Autor skládá fragmenty tvarů a výrazných barev, v úžasu neočekávaného výsledku jejich prolínáním uceluje kompozici. Nechává se vést vnitřními vizemi, proudem vědomí, spontaneitou, v širším smyslu přírodou, přirozeností. Obhajuje tímto Cicerova slova, že člověk nemůže chybovat, pokud se nechává vést přírodou. Větrovský se nebojí klást rovnítko mezi přirozeným a pravdivým.

Zde se odkrývá zřejmý paradox: umělecké dílo jako vrchol veškeré kulturní produkce je zároveň důkazem primárnosti přirozeného před umělým. V autorově expresivním vyjádření této přirozenosti vidíme nenucenou kritiku jisté urputnosti lidského jednání. K racionálnímu vztahování se ke světu nabízí Vladimír Větrovský alternativu vnitřního světa.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

 

 

 

OTFkNWE0O