BALEJ VILÉM, BAŘINKA PETR, BESTA PAVEL, BLABOLILOVÁ MARIE, BRÁZDA PAVEL, CZESANÝ JONÁŠ, DIVIŠ STANISLAV, FRANTA ROMAN, GEBAUER KURT, GRUBER PETR, HÁBL PATRIK, HOFFMEISTEROVÁ XÉNIA, JAKUBÍČKOVÁ ELIŠKA, KAŠPAR ADAM, KAUFMAN MIREK, KINTERA KRIŠTOF, KNAP JAN, MAINER MARTIN, MALEČEK ONDŘEJ, NIKL PETR, POPAJA ALDIN, PÍSAŘÍK PETR, POLCAR TOMÁŠ, RITTSTEIN MICHAEL, ROUBÍK ONDŘEJ, RŮŽIČKA ALEŠ, SOPKO JIŘÍ, STŘÍŽEK ANTONÍN, SUCHAN LEOŠ, SYMŮNEK ALFRÉD, ŠÁROVEC MARTIN, ŠIMERA EVŽEN, ŠTĚDRÝ KAREL, TRABURA ROMAN, TYPLT LUBOMÍR, VALEČKA JAROSLAV, VÉLA VLADIMÍR, VELÍŠEK MARTIN, VĚTROVSKÝ VLADIMÍR.

 

 

 

 

 


 

.


 

 

aktuální výstava
 

 

MIREK KAUFMAN

Současný český malíř, který se mimo malby věnuje fotografii a příležitostně grafickému designu, se narodil v roce 1963 v Žatci. V letech 1983 až 1989 studoval na AVU v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux – Arts v Paříži. V letech 1991 až 1994 absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou, jeho doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech, které mu nabízejí široké pole možností, jak interpretovat svět kolem sebe, konfrontovat všední okamžiky s jevy a událostmi, které nás přesahují. V obrazech se z abstrahovaných tvarů formují krajiny, které jsou vyjádřeny pouze v náznacích či symbolech, vynořují se postavy a zejména tváře. Podoba těchto tváří bývá neúplná s příznačnou nedokonalostí až deformací jako protipól současného kultu krásy. Tvář je podrobována zkoušce času, vystavována nejrůznějším vnějším vlivům a tak nachází svůj výraz. Obrazy nabízejí tvář s její proměnou a křehkostí. K vyznění přispívá i forma, Mirek Kaufman zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně. Jeho metoda „tekuté malby“ je složitá a časové náročná. Barva na plátně se pomalu mísí a zasychá ve vrstvách, záplava naředěné barvy se pomalým prosycháním mění v mikroskopickou strukturu a zanechává nenápadné kontury. Celkový výraz v sobě nese pocit nestability a ohrožení. Tváře Mirka Kaufmana nejsou klasické portréty, vyjadřují prchavou lidskou stopu, vzdorují času, jsou zranitelné, poznamenané svým jedinečným příběhem a tajemstvím, tajemstvím, které diváka přitahuje a vrývá se mu do paměti. Mirek Kaufman měl řadu samostatných výstav v Holandsku, Švýcarsku, ve Francii a v Číně. Dílo Mirka Kaufmana je zastoupeno v řadě sbírek v České republice i v zahraničí, například ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, USA. Malíř žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová

 

MIXED EMOTIONS, vernisáž 7. 5. 2019 

Emoce jsou nedílnou součástí naší existence a tento fakt si můžeme snadno ověřit v každém okamžiku. Emocionální projevy jsou velmi rozmanité a běžně můžeme vnímat jejich mnohé kategorie - od smutných a melancholických, přes pocity strachu či studu, až po čirou radost a projevy euforie. Vyšší i nižší emoce jsou provázané s naší mimikou a v těsném sledu zároveň i s dnes tolik frekventovanou řečí těla. Nejenom výraz ve tváři, ale i postoj či obyčejná chůze napoví mnohé o vnitřním rozpoložení. Tyto vnější znaky jsou bezprostřední odezvou na nejniternější duševní pochody či podvědomé stavy mysli.

 Vztah mezi emocí a mimikou byl spouštěcím momentem i pro mé dlouhodobé uvažování o vnitřním a vnějším v lidské tváři a zároveň i pro vznik série s názvem MIXED EMOTIONS. Tento výběr pěti maleb je středem aktuálně vystaveného celku. Záměrem není ilustrovat nebo dokumentovat jednotlivé emoční polohy - spíše tu jde o dotek, zkratku a esenci, kdy se jednotlivé odstíny pocitů a nálad přelévají a prolínají.  Více, než o zastavení v čase, se jedná o proces s velkou mírou elasticity, o zóny náhlého rozechvění, vysoké míry citlivosti, zdánlivé harmonie nebo naopak sžíravého neklidu. Zobrazení probíhá metodou časosběru a tomu odpovídá i použitá technika. Nic se neděje naráz, ale ve vrstvách, postupným přelaďováním. Podobně je tomu při přelévání stavů mysli v reálném čase na bohaté škále mimiky.

 Pro neuchopitelnost a efemérnost lidských emocí nacházím analogii v přírodě, s její dramatickou a neohraničenou schopností proměny. Podobně jako lidská mysl, i krajina se může jevit jako pokojná a odevzdaná, prozářená letním jasem nebo afektovaně bouřlivá a hystericky utržená ze řetězu.

Stejně jako otisky prstů, i lidské emoce mají pro každého naprosto jedinečný a nezaměnitelný odstín, který je vyjádřen souřadnicí dané chvíle a našeho niterného rozpoložení.

 Mirek Kaufman

 

 

 

 

 

 

OWM2ZjN