Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.

 

 

 

BALEJ VILÉM, BAŘINKA PETR, BESTA PAVEL, BLABOLILOVÁ MARIE, BLÁHA VÁCLAV, BLAHUTOVÁ SIMONA, BRÁZDA PAVEL, CZESANÝ JONÁŠ, DIVIŠ STANISLAV, FRANTA ROMAN, GEBAUER KURT, GRUBER PETR, HÁBL PATRIK, HOFFMEISTEROVÁ XÉNIA, JAKUBÍČKOVÁ ELIŠKA, JANOVSKÝ JAKUB, KAŠPAR ADAM, KAUFMAN MIREK, KINTERA KRIŠTOF, KNAP JAN, KOUDELOVÁ-BASJUKOVÁ ŠÁRKA, LOMOVÁ IVANA, MAINER MARTIN, MALEČEK ONDŘEJ, MICL-NOVOTNÝ MICHAL, NIKL PETR, OUHEL IVAN, PETRBOK JIŘÍ, POPAJA ALDIN, PÍSAŘÍK PETR, POLCAR TOMÁŠ, RITTSTEIN MICHAEL, ROUBÍK ONDŘEJ, RŮŽIČKA ALEŠ, SALAJKA MARTIN, SEDLECKÝ ZBYNĚK, SLAVÍK MAREK, SMETANA TOMÁŠ, SOPKO JIŘÍ, STŘÍŽEK ANTONÍN, SUCHAN LEOŠ, SYMŮNEK ALFRÉD, ŠÁROVEC MARTIN, ŠIMERA EVŽEN, ŠTECH ADAM, ŠTĚDRÝ KAREL, ŠVECOVÁ PETRA,TICHÝ OLDŘICH, TRABURA ROMAN, TYPLT LUBOMÍR, VALEČKA JAROSLAV, VÉLA VLADIMÍR, VELÍŠEK MARTIN, VĚTROVSKÝ VLADIMÍR, ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ ŠÁRKA.

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

aktuální výstava
 

 

 

PETRA ŠVECOVÁ

Současná česká malířka, narozena v roce 1975 v Praze, je absolventkou AVU v Praze (M. Knížák, V. Kokolia, V. Skrepl). Jeden rok strávila na stáži v Drážďanech (W. A. Scheffler). Petra Švecová si již od počátku svého nástupu na scénu současného umění zvolila malbu, jako hlavní medium uměleckého vyjádření s důrazem na klasický způsob zacházení s obrazem a se samotným procesem malby. Hlavním tématem Petry Švecové je hledání vazby mezi abstrakcí a realitou. Malba, která se reality dotýká, ale neopisuje ji, nekopíruje, abstraktním vyjádřením se vciťuje do skutečnosti.  Konkrétní tvary předmětů či krajin se prolínají a ztrácejí, vtiskávají se do paměti, ale po chvíli jsou zapomenuté pod vrstvami dalších vjemů. Hledáním hranic individuálního prostoru, vzniká jakási mapa myšlenek a pocitů, které nejsou náhodné. Stejně tak není náhodná práce s barvou - vymýváním barevných vrstev dochází k vydělení prostoru, který se stává oknem do paralelní dimenze. Některé vrstvy barvy, které ulpěly, už nejdou odstranit, nastává tak proces mizení vtisknutý do paměti. Obraz tak přináší pochybnosti do mysli diváka, připomíná nám, že v našem známém světě vidíme jen malou část, jež je součástí mnohem většího celku. Dílo Petry Švecové je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Malířka žije a pracuje v Praze a Jablonci nad Nisou.                                                                 

Michaela Jermanová

                                                                

 

 

NGI3Z