Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.

Upozorňujeme na mimořádný prodej grafických prací člena uskupení 12/15 Petra Pavlíka, které jsou poprvé v prodeji, viz práce.

 

 

 

 

BALEJ VILÉM, BAŘINKA PETR, BESTA PAVEL, BLABOLILOVÁ MARIE, BLÁHA VÁCLAV, BLAHUTOVÁ SIMONA, BRÁZDA PAVEL, CZESANÝ JONÁŠ, DIVIŠ STANISLAV, FRANTA ROMAN, GEBAUER KURT, GRUBER PETR, HÁBL PATRIK, HOFFMEISTEROVÁ XÉNIA, JAKUBÍČKOVÁ ELIŠKA, JANOVSKÝ JAKUB, KAŠPAR ADAM, KAUFMAN MIREK, KINTERA KRIŠTOF, KNAP JAN, KOUDELOVÁ-BASJUKOVÁ ŠÁRKA, LOMOVÁ IVANA, MAINER MARTIN, MALEČEK ONDŘEJ, MICL-NOVOTNÝ MICHAL, MIFFEK LUKÁŠ, NIKL PETR, NOVÁK VLADIMÍR, OUHEL IVAN, PAVLÍK PETR, PETRBOK JIŘÍ, POPAJA ALDIN, PÍSAŘÍK PETR, POLCAR TOMÁŠ, RITTSTEIN MICHAEL, ROUBÍK ONDŘEJ, RŮŽIČKA ALEŠ, SALAJKA MARTIN, SEDLECKÝ ZBYNĚK, SLAVÍK MAREK, SMETANA TOMÁŠ, SOPKO JIŘÍ, STŘÍŽEK ANTONÍN, SUCHAN LEOŠ, SYMŮNEK ALFRÉD, ŠÁROVEC MARTIN, ŠIMERA EVŽEN, ŠTECH ADAM, ŠTĚDRÝ KAREL, ŠVECOVÁ PETRA, ŠVÉDA JAKUB, TICHÝ OLDŘICH, TRABURA ROMAN, TYPLT LUBOMÍR, VALEČKA JAROSLAV, VÉLA VLADIMÍR, VELÍŠEK MARTIN, VĚTROVSKÝ VLADIMÍR, ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ ŠÁRKA.

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

aktuální výstava
 
 

 

PETR PAVLÍK

Současný český malíř, sochař, ilustrátor a fotograf, narozen 1945 v Praze. V roce 1967 byl přijat na AVU v Praze (F. Jiroudek), v roce 1970 studoval dva semestry fotografii na FAMU (J. Šmok) a v roce 1971 přestoupil do ateliéru monumentální malby a plastiky (A. Paderlík). Studia na AVU dokončil obhajobou diplomové práce. V devadesátých letech dočasně přerušil svoji výtvarnou tvorbu a věnoval se kritické a literární činnosti. Od roku 2004 je pedagogem na katedře scénografie DAMU v Praze. Petr Pavlík je zakládajícím členem Volného seskupení 12/15: pozdě, ale přece, které vzniklo v roce 1987, jako reakce na vznik skupiny Tvrdohlaví. Tvorba Petra Pavlíka od samého začátku zkoumá do důsledků obsah obrazu, kdy východisko každé nové práce je oproštěno od předchozí výtvarné činnosti. Jeho malbu provázejí tři tematické linie. První z nich jsou krajiny duše, labyrinty vědomí zachycené v momentu zrodu nebo naopak zanikajícího světa. Druhá linie představuje deformované postavy zlomených lidí „Vohnouty“, kteří již o nic neusilují a kloní se k zemi raději dobrovolně, než tíží vnějšího tlaku. A ústředním třetím motivem se stala krajinou procházející postava „Poutnice, osamělá ženská postava vrhající stín na pustou krajinu v pozadí. Vedle tématu je neméně důležitá technika malby. Prvotní impuls vzniká gestickou malbou, postupně autor dotváří obraz kresbou i barevnými abstraktními plochami. Během malování obraz otáčí, sleduje jeho převrácenou podobu v zrcadle, hledá výchozí body pro pokračování kompozice v nové poloze, klade důraz na skutečnost, aby zobrazované nepřipomínalo něco konkrétního, odstraňuje z obrazu vše jednoznačně čitelné. Tento fyzický způsob malby, kdy mohou být zapojeny i obě ruce, vede ke stavu uvolnění – specifické formy tvůrčího automatismu. Kompozičně bohatá, vizuálně silně podmanivá plátna vyvolávají otázky, na něž nenabízejí odpovědi. Sdělují pozorovateli, že všechno je jinak…  Dílo Petra Pavlíka je zastoupeno v četných významných sbírkách například: Národní galerie Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Musée ď Art Moderne Centre de George Pompidou Paříž, Národní galerie Oslo a dále v soukromých sbírkách v Čechách, v Evropě a USA. Malíř žije a pracuje v Praze.                                                                                                                 

Michaela Jermanová   

                                                                                         

 

 

 

 

 

ZmVhM