Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.

Instagram, Logo, Fotografie, Fotoaparát

 


filosofie galerie

 

 

 

Manželé Michaela a Petr Jermanovi založili galerii Prostor 228 před několika lety se smělým výstavním plánem, který se jim daří naplňovat. Vytvořili tak respektovanou značku, která svým významem přesahuje hranice regionu.

V současnosti je galerie provozována všeobecně prospěšným spolkem PROSTOR 228, který se díky systematické spolupráci se současnými umělci stává otevřeným místem pro širokou veřejnost, podporuje komunikaci s cílem přispět k porozumění světa současného umění.

Velký současný myslitel Alain de Botton tvrdí že umění je terapie. Zakladatelé  spolku vytvořili v tomto duchu jedinečnou oázu, která disponuje unikátní vnitřní  dynamikou živého organismu: jsme svědky moderního konceptu výstavnictví, který se zároveň hlásí k tomu nejlepšímu z dosavadní tradice.

Všeobecně prospěšný spolek Prostor 228 zřizuje výstavní galerii, ve které prezentuje ceněné autory současné malířské scény. Dramaturgie galerie se zaměřuje na cyklus výstav pro daný rok. Jednotlivé výstavy jsou tematicky provázány a galerie tak nabízí unikátní výstavní koncept.  Zvolené téma definuje výběr autorů, kteří se daného problému svoji tvorbou dotýkají, ovšem vždy nově, jiným způsobem. Toto vědomí diference a multipolárního pohledu na realitu umožňuje návštěvníkům galerie lépe porozumět současnosti. Hovoříme o kurátorském přístupu, který vyžaduje přípravu výstavních plánů s velkým předstihem i pečlivostí. Pro zakladatele spolku je umění celoživotní vášní.

Manželé Jermanovi založili Spolek PROSTOR 228 s cílem pomáhat výtvarnému umění, aby mohlo žít a tvořit.

 

 

NTlmOTkxYT