Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

O PRÁZDNINÁCH, 1. 7. - 31. 8. 2024, BUDE GALERIE UZAVŘENA.

TĚŠÍME SE NA VÁS OD 1. ZÁŘÍ.

Instagram, Logo, Fotografie, Fotoaparát

 


Úvod »výstavy 2018» 36. výstava: KAREL ŠTĚDRÝ


        

36. výstava: KAREL ŠTĚDRÝ

1. 3. - 30. 4. 2018

 

:
0 Kč

KAREL ŠTĚDRÝ

Současný český malíř, grafik, narozen v roce 1985 v Praze. V letech 2003 až 2010 studoval VŠUP v Praze v ateliéru malby (doc. S. Diviš). Karel Štědrý se již od počátku své tvorby profiluje jako odvážný kolorista s výjimečnou malířskou formou, která uplatňuje prostorové vnímání malby. Tvorba odkazuje ke geometrické abstrakci, ale i k velkoměstskému sprejerskému gestu. Výrazný malířský styl Karel Štědrý mixuje s osobními zkušenostmi, reklamou, ale také se světovou i domácí výtvarnou tradicí na čele s Josefem Ladou a Pietem Mondrianem. Malba Karla Štědrého ukazuje schopnost pracovat na poli obrazové hry, vrstvit rozličné plány, umět využít objemovou iluzivnost. K organizaci prostoru pomáhá i zvolený postup malby. Karel Štědrý před vlastním malováním vytváří prostorové skici z barevné dětské modelíny, ty následně nafotí a vzniklé fotografie se stávají konečnou předlohou pro malbu. Zaujetí síťovými pravoúhlými kompozicemi vede Štědrého k vytvoření základního rastru, který dále zahušťuje barevnými plochami s různě širokými liniemi, tahy štětce se mění v plastické útvary. Základní mondrianovská barevnost - bílá, černá, červená, modrá a žlutá umocňují hloubku prostoru. Výsledkem jsou díla, která odhalují radost z tvoření, sílu pozitivní atmosféry. Divák má před sebou obrazy, jejichž dominantou je vždy výrazná estetika, viditelná, ale nevypověditelná. V roce 2010 se Karel Štědrý stal vítězem ceny ARSkontakt - konfrontace mladých autorů a také v tomto roce získal první cenu katedry volného umění za diplomovou práci. Realizací galerie stěny v Chotkových sadech v Praze „The Wall“z roku 2010 se Karel Štědrý zapojil do projektu „Moje srdce bije pro Prahu“, jehož cílem bylo uvést umění do veřejného prostoru. Dílo Karla Štědrého je zastoupeno mimo jiné ve sbírkách kutnohorské Galerie Felixe Jeneweina, Wannieck Gallery v Brně a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí. Malíř žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová

 

Úvodní slovo k výstavě kurátora Ondřeje Jermana ze dne 13. března 2018

Radostná tvořivost Karla Štědrého.

Karel Štědrý prostě maluje. Což dnes vůbec není samozřejmé. Často vidíme jako by koncepce zastiňovala přirozený jazyk malířství, stavěla bariéru mezi divákem a dílem.

Štědrý tyto bariéry bourá, když mimo jakýkoliv symbolismus skládá tvary, barvy, prostor, variuje kompozici, aby našel rovnováhu. Dělá to s radostnou tvořivostí, se kterou objevuje ideální poměry jsoucen, aby se přiblížil dokonalému estetickému výsledku.

Přes geometrický výraz není autorova metoda přísně analytická, ale inspiruje se antickými Pythagorejci. Ti byli názoru, že klíčem k pochopení světa je nalezení různých ideálních poměrů, čísel, která realitu definují, ale i vytvářejí. K odkrývání těchto pravd je nutná znalost geometrie, stejně jako duševní růst, ať už jde trénink mlčenlivosti nebo zpytování svědomí.

Podobně postupuje i Štědrý, pro kterého je zásadní vztah – metoda práce, tolik charakteristická přímostí, přirozeností, jednoznačností. Tyto vlastnosti autor tříbí svým vztahem ke světu. Štědrého malba odráží i fakt, že malíř využívá moderní technologie, které zůstávají prostředkem, nikoliv cílem vizuálního výrazu.  I díky tomu se Karel Štědrý může s diváky podělit o estetickou dokonalost, kterou prezentuje se sobě vlastní samozřejmostí. Tak přirozeně, jako Karel Štědrý maluje, můžeme jeho díla vnímat.

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Projekt podpořilo Statutární město Liberec.

MTRiMGJlN