Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

O PRÁZDNINÁCH, 1. 7. - 31. 8. 2024, BUDE GALERIE UZAVŘENA.

TĚŠÍME SE NA VÁS OD 1. ZÁŘÍ.

Instagram, Logo, Fotografie, Fotoaparát

 


Úvod »výstavy 2019» 43. výstava: MIREK KAUFMAN


        

43. výstava: MIREK KAUFMAN

1. 5. - 30. 6. 2019

 

:
0 Kč

MIREK KAUFMAN

Současný český malíř, který se mimo malby věnuje fotografii a příležitostně grafickému designu, se narodil v roce 1963 v Žatci. V letech 1983 až 1989 studoval na AVU v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux – Arts v Paříži. V letech 1991 až 1994 absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou, jeho doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech, které mu nabízejí široké pole možností, jak interpretovat svět kolem sebe, konfrontovat všední okamžiky s jevy a událostmi, které nás přesahují. V obrazech se z abstrahovaných tvarů formují krajiny, které jsou vyjádřeny pouze v náznacích či symbolech, vynořují se postavy a zejména tváře. Podoba těchto tváří bývá neúplná s příznačnou nedokonalostí až deformací jako protipól současného kultu krásy. Tvář je podrobována zkoušce času, vystavována nejrůznějším vnějším vlivům a tak nachází svůj výraz. Obrazy nabízejí tvář s její proměnou a křehkostí. K vyznění přispívá i forma, Mirek Kaufman zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně. Jeho metoda „tekuté malby“ je složitá a časové náročná. Barva na plátně se pomalu mísí a zasychá ve vrstvách, záplava naředěné barvy se pomalým prosycháním mění v mikroskopickou strukturu a zanechává nenápadné kontury. Celkový výraz v sobě nese pocit nestability a ohrožení. Tváře Mirka Kaufmana nejsou klasické portréty, vyjadřují prchavou lidskou stopu, vzdorují času, jsou zranitelné, poznamenané svým jedinečným příběhem a tajemstvím, tajemstvím, které diváka přitahuje a vrývá se mu do paměti. Mirek Kaufman měl řadu samostatných výstav v Holandsku, Švýcarsku, ve Francii a v Číně. Dílo Mirka Kaufmana je zastoupeno v řadě sbírek v České republice i v zahraničí, například ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, USA. Malíř žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová

MIXED EMOTIONS, vernisáž 7. 5. 2019

Emoce jsou nedílnou součástí naší existence a tento fakt si můžeme snadno ověřit v každém okamžiku. Emocionální projevy jsou velmi rozmanité a běžně můžeme vnímat jejich mnohé kategorie - od smutných a melancholických, přes pocity strachu či studu, až po čirou radost a projevy euforie. Vyšší i nižší emoce jsou provázané s naší mimikou a v těsném sledu zároveň i s dnes tolik frekventovanou řečí těla. Nejenom výraz ve tváři, ale i postoj či obyčejná chůze napoví mnohé o vnitřním rozpoložení. Tyto vnější znaky jsou bezprostřední odezvou na nejniternější duševní pochody či podvědomé stavy mysli.

Vztah mezi emocí a mimikou byl spouštěcím momentem i pro mé dlouhodobé uvažování o vnitřním a vnějším v lidské tváři a zároveň i pro vznik série s názvem MIXED EMOTIONS. Tento výběr pěti maleb je středem aktuálně vystaveného celku. Záměrem není ilustrovat nebo dokumentovat jednotlivé emoční polohy - spíše tu jde o dotek, zkratku a esenci, kdy se jednotlivé odstíny pocitů a nálad přelévají a prolínají.  Více, než o zastavení v čase, se jedná o proces s velkou mírou elasticity, o zóny náhlého rozechvění, vysoké míry citlivosti, zdánlivé harmonie nebo naopak sžíravého neklidu. Zobrazení probíhá metodou časosběru a tomu odpovídá i použitá technika. Nic se neděje naráz, ale ve vrstvách, postupným přelaďováním. Podobně je tomu při přelévání stavů mysli v reálném čase na bohaté škále mimiky.

Pro neuchopitelnost a efemérnost lidských emocí nacházím analogii v přírodě, s její dramatickou a neohraničenou schopností proměny. Podobně jako lidská mysl, i krajina se může jevit jako pokojná a odevzdaná, prozářená letním jasem nebo afektovaně bouřlivá a hystericky utržená ze řetězu.

Stejně jako otisky prstů, i lidské emoce mají pro každého naprosto jedinečný a nezaměnitelný odstín, který je vyjádřen souřadnicí dané chvíle a našeho niterného rozpoložení.

Mirek Kaufman

 

Projekt je podpořen Fondem kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec.

OWZkZTI4YT