info

- výtava Ivana Ouhela je prodloužena do 31. května 2020 a zpřístupněna pro veřejnost od 11. května, přijďte se podívat!

 

- nové obrazy od Patrika Hábla, první, druhý, třetí obraz. Potěšte se!


Úvod »výstavy 2020» 48. výstava: IVAN OUHEL


        

48. výstava: IVAN OUHEL

1. 3. - 30. 4. 2020, výstava prodloužena do 31 5. 2020

 

:
0 Kč

IVAN OUHEL

Současný český malíř a grafik, narozen 1945 v Ostravě. V letech1968 až 1974 studoval na AVU v Praze (prof. K. Souček). Je členem volného sdružení 12/15 Pozdě, ale přece…, založeného roku 1987. Malíř Ivan Ouhel patří k významným představitelům generace, která vstupovala na českou výtvarnou scénu v první polovině sedmdesátých let a jeho tvorba je neodmyslitelnou součástí českého umění. Od začátku jeho malbu provázejí dvě hlavní témata - krajina, kde autorův zájem směřuje k prostoru a vzájemným vztahům krajinných prvků a figura, anonymní postava vystavená těžkostem vnějšího světa. Postupem času se z tvorby vytrácí popisnost a tato dvě ústřední témata - krajina a figura splývají. Člověk již není centrem, ale stává se součástí přírody. Ivan Ouhel nezpodobňuje krajinu, ale zaznamenává osobní prožitek z ní. Vzniká tak upřímné sdělení, věrný záznam vlastních myšlenek a pocitů, nevyřčené představy naplněné pocitem očekávání. To vše je transformováno do obrazové řeči, kde se bytostným mediem stává čistá barva, kterou někdy autor na plátno nanáší přímo z tuby, jindy místo štětce používá špachtli. Instinktivní gestická malba je konfrontována s jednoduchými geometrickými prvky - kruh, elipsa, linie nebo téměř nehnutá barevná plocha. Jednotlivé roviny se vzájemně ovlivňují a prolínají, vytvářejí tak uklidňující vzájemnou symbiózu nebo naopak určité vnitřní napětí. Kompozičně bohatá, vizuálně silně podmanivá plátna, nám podávají niternou zprávu o našem společném prostředí, o místě stvoření, pomocí velice křehkého vyjádření na té nejvyšší úrovni. Dílo Ivana Ouhela je zastoupeno v četných významných sbírkách, například v Národní galerii vPraze, v Moravské galerii v Brně, v Galerii Benedikta Rejta v Lounech, v Oblastní galerii v Liberci, v Galerii hl. města Prahy a v řadě dalších veřejných i soukromých sbírkách v Čechách i vzahraničí. Malíř žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová

NjZmZD