Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.

Instagram, Logo, Fotografie, Fotoaparát

 


Úvod »výstavy 2021» 55. výstava: OLDŘICH TICHÝ


        

55. výstava: OLDŘICH TICHÝ

10. 5. - 30. 6. 2021

 

:
0 Kč

OLDŘICH TICHÝ

Současný český malíř, narozen 1959 ve Zlíně. V letech 1980 až 1986 studoval na AVU v Praze (prof. F. Jiroudek). Oldřich Tichý patří k výrazné umělecké generaci 80. let, řadí se k těm představitelům, kteří malbu zvolili, jako tradiční médium s důrazem na klasický způsob zacházení s obrazem a se samotným procesem malby. Hlavním tématem děl Oldřicha Tichého, je pronikání vnitřní a vnější reality přírodního a lidského světa. Inspiraci nachází v běžném životě a ve zdánlivě obyčejných, bezvýznamných detailech přírody. Obrazy Oldřicha Tichého jsou nezaměnitelné, od samého začátku, vznikají z přemýšlení o světě, o řádu věcí v něm. Jeho malba je úžasem nad stvořením světa, malíř skládá dohromady to, co je schopen zahlédnout, snaží se porozumět světu přírody, pochopit smysl přítomnosti člověka a jeho sounáležitostí s ní. Cílem není zachycení objektivní reality. Z fragmentů skutečnosti, které si vybírá, vzniká imaginární objekt zobrazený na neurčitém plošném pozadí. Svou pozornost malíř zaměřuje na jediný ústřední námět, který v obraze zaujímá výlučné postavení nebo tento motiv zmenšuje a zmnožuje, čímž vyplňuje podstatnou část kompozice.  Opakováním dochází k vytvoření rastrů, které přes daný řád si ponechávají místo pro asymetrické odchylky a drobné nedokonalosti odpozorované v přírodě. Kompozice se neomezují jen na minimální vizuální prostředky tvarové, ale i barevné. Tlumená barevnost hnědavých a šedomodrých tónů někdy kombinovaných s jasnou azurovou modří, přirozeně vychází ze zkušeností a těsného kontaktu s přírodou. Obrazy Oldřicha Tichého jsou oknem do světa, vnímáním okamžiku, zastavením v prostoru a čase. Vše již bylo stvořeno, Oldřich Tichý se snaží pomocí výtvarného gesta upozornit diváka, že možná něco přehlédl, neuslyšel, neucítil… Toto setkání s krásou a silou malby přináší vnímání samoty, ale ne osamělosti. Oldřich Tichý získal v roce 1995 cenu nadace The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Dílo Oldřicha Tichého je zastoupeno mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Státní galerie ve Zlíně, Státní galerie v Náchodě,  galerie Cobra v Paříži, galerie 14 v Lausanne, galerie Dijkstra v Antverpách a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí. Malíř žije a pracuje v Dojetřicích u Sázavy.

Michaela Jermanová

YzNjMWQ