Díla, umístěná na webových stránkách galerie, jsou k vidění i v prostorách galerie.


Úvod »výstavy 2022» 62. výstava: SIMONA BLAHUTOVÁ


        

62. výstava: SIMONA BLAHUTOVÁ

1. 7. - 31. 8. 2022

 

:
0 Kč

SIMONA BLAHUTOVÁ

Současná česká malířka, narozena v roce 1980 ve Zlíně. V letech 2000 až 2006 studovala na AVU v Praze (K. Nepraš, M. Rittstein, V. Skrepl). V roce 2005 absolvovala stáž na Univerzitě Roberta Gordona, Gray School of Art, Aberdeen. Simona Blahutová se v posledních letech ve svém díle zabývá duševním rozpoložení lidí, kteří se dokázali vzepřít moci v krizových momentech moderních dějin. Téma politické situace, manipulace, napětí mezi vlastní existencí a pocitem zodpovědnosti, překonávání strachu o vlastní život. Simona Blahutová nahlíží do zákulisí a hledá i to, co je na první pohled skryté - motiv sebeobětování, kritický moment rozhodnutí, které může změnit člověku život nebo i chod celých dějin. Charakteristické pro její tvorbu je suverénní, energické gesto vyjádřené jistými, velkoryse rozmáchlými tahy. Autorka vedle klasických malířských technik používá koláže, šablony a spreje. Tato kombinace expresivního a konceptuálního přístupu vytváří prostor k zamyšlení nad zásadními událostmi moderních dějin, jejichž výklad není vždy jednoznačný. Tvorba Simony Blahutové je pravdivá, věcná, přímočará, zachovává si nadhled, nic nevnucuje, jen pokládá otázky: Má historie nějaký předvídatelný vzorec, nebo postupuje náhodně? Jak dění ovlivňují jednotlivci? Kdo je v tomto světě hrdina? Dílo Simony Blahutové je zastoupeno mimo jiné v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, v Městské galerii Hajdúböszörmény v Maďarsku, v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Malířka žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová

MGRiMm